Dobór sterowników w zależności od rocznika pojazdu wyposażonego w wielofunkcyjny elektroniczny wtrysk benzyny.
Cechy pojazdu Linia
ECONOMY
Linia
STANDARD
Linia PLUS Linia PREMIUM

rocznik

samochodu

liczba
cylindrów
STAG-200-4 STAG-4
plus
STAG
-300-4
ISA2
STAG
-300-6
ISA2
STAG
-300-8
ISA2
STAG
-300-4
premium
STAG
-300-6
premium
STAG
-300-8
premium

1990
i starsze

3 o o o
4 o o o
5 o o
6 o o
8 o

1991-2002

3 o o o
4 o o o
5 o
6 o
8

2003
i nowsze

3 o o o o o o
4 o o o o o o
5 o o o
6 o o o
8 o

o – można stosować
• – zalecane stosowanie